Informatie infrastructuur

Internetdatabase Symbolisatie TOPvectorproducten

Alle punten, lijnen en vlakken die in de kaarten van de TOPvector serie van de Topografische Dienst zijn te vinden hebben een vaste manier van symbolisatie. De systematiek die achter deze symbolisatie zit is door ARIS in een datamodel gezet. De database zal voor de gebruikers van de TOPvector producten via een website geraadpleegd kunnen worden.

Reproduceerbaar kaarten maken: GeoView

Door een strikte scheiding van kaartopmaak, kaartinhoud en uitvoer is het mogelijk een geografisch bestand op eenvoudige en efficiënte wijze met verschillende opmaak weer te geven op het beeldscherm. Tevens kan er een plot of file worden gemaakt.

Gestructureerd grafieken maken: ChartView

Het concept dat ten grondslag ligt aan GeoView voor het produceren van kaarten is toegepast voor een applicatie waarmee grafieken kunnen worden gemaakt. De scheiding tussen layout, data en inhoud maakt ChartView met name geschikt voor series grafieken die dezelfde "look" hebben.

Autorisatie en Bestel Module

De Autorisatie en Bestel Module (Autbes) is gemaakt om de toegang te kunnen reguleren voor applicaties en bestanden die via Internet beschikbaar worden gesteld. Autbes bestaat uit drie delen: Een autorisatiemodule, een bestelmodule en een beheermodule.

Natuurplanbureau Indicatoren

Ter ondersteuning van de produktie van de Natuurbalans en de Natuurverkenning is de Internet applicatie Natuurplanbureau Indicatoren ontwikkeld.

Meta Informatie Systeem: WBMIT

Met WBMIT is het mogelijk om, -op projectbasis- meta informatie betreffende (geografische) bestanden op te slaan, te wijzigen en te bekijken.

RijnGis

RijnGis is een meta-informatiesysteem waarmee data en meta-informatie over het stroomgebied van de Rijn gepresenteerd kan worden. De applicatie is gebouwd met Visual Basic en MapObjects.

PROLIS: Productie Logistiek Informatie Systeem

PROLIS is primair gemaakt voor de voortgangsbewaking van een rapport. PROLIS bestaat uit twee onderdelen, een beheerdersmodule en een gebruikersdeel. De beheerdersmodule van de applicatie is op maximaal één werkplek beschikbaar. Met deze module kunnen diverse aangeleverde bestanden worden opgeslagen en de voortgang van een rapport worden bijgehouden en bekeken. Het is mogelijk diverse formaten bestanden op te slaan: Word documenten, grafieken, afbeeldingen, kaarten, etcetera.

DALIS: Data Logistiek Informatie Systeem

Jaarlijks wordt er door het Interprovinciaal Overleg een Interprovinciale Monitoringrapportage gemaakt. Een projectgroep coördineert de voortgang van het project en zorgt voor de uiteindelijke oplevering van het rapport. DALIS is een applicatie waarmee gewaarborgd kan worden dat van een reeds gemaakte rapportage ook de bijbehorende bestanden met beschrijving voor latere rapportages beschikbaar zijn.