Informatie infrastructuur

Reproduceerbaar kaarten maken: GeoView

Door een strikte scheiding van kaartopmaak, kaartinhoud en uitvoer is het mogelijk een geografisch bestand op eenvoudige en efficiënte wijze met verschillende opmaak weer te geven op het beeldscherm. Tevens kan er een plot of file worden gemaakt.

Gestructureerd grafieken maken: ChartView

Het concept dat ten grondslag ligt aan GeoView voor het produceren van kaarten is toegepast voor een applicatie waarmee grafieken kunnen worden gemaakt. De scheiding tussen layout, data en inhoud maakt ChartView met name geschikt voor series grafieken die dezelfde "look" hebben.

Procesketen-beheerssysteem ten behoeve van het "Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging"

Een procesketen-beheerssysteem waarin verschillende (eco-)hydrologische modellen gekoppeld zijn en van waaruit deze modellen aangestuurd kunnen worden voor het doorrekenen van verdrogingsscenario's. Door middel van dit systeem kunnen gebruikers, met name waterbeheerders, eenvoudig, efficiënt en reproduceerbaar van de betreffende modellen gebruik maken.

Beslissingsondersteunend systeem: STONE

STONE is gemaakt voor het berekenen van het meststoffentransport vanuit de landbouw naar de compartimenten grondwater, oppervlaktewater en lucht. De gebruikers kunnen via intranet scenario's maken, op de server doorrekenen en de resultaten visualiseren. Er is gebruik gemaakt van drie bestaande modellen.

PROLIS: Productie Logistiek Informatie Systeem

PROLIS is primair gemaakt voor de voortgangsbewaking van een rapport. PROLIS bestaat uit twee onderdelen, een beheerdersmodule en een gebruikersdeel. De beheerdersmodule van de applicatie is op maximaal één werkplek beschikbaar. Met deze module kunnen diverse aangeleverde bestanden worden opgeslagen en de voortgang van een rapport worden bijgehouden en bekeken. Het is mogelijk diverse formaten bestanden op te slaan: Word documenten, grafieken, afbeeldingen, kaarten, etcetera.