GIS-applicaties

Projectendatabase

In de Projectendatabase worden gegevens met betrekking tot ruimtelijke rijksprojecten opgeslagen. De Projectendatabase wordt beheerd met behulp van een Add-In tool in ArcGIS.

Mondiale biodiversiteit

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ontwikkelt en beheert het model GLOBIO (Global Biodiversity model). Met het model kan de invloed van o.a. landgebruik en infrastructuur op de mondiale biodiversiteit worden berekend. Het model bestaat uit ruimtelijke analyses en database-bewerkingen, waarvoor ARIS een gebruiksvriendelijke schil heeft gebouwd.

MIRR Edit-module voor Milieudienst

In het Milieu Informatiesysteem Regio Rijnmond worden milieugegevens beheerd en opgeslagen. Met de MIRR Edit-module voor DCMR Milieudienst Rijnmond kunnen contouren uit dit Milieu Informatiesysteem worden getoond, toegevoegd en gewijzigd.

Woningstatistiek voor krimpregio's

De Woningstatistiek applicatie is een webapplicatie, waarmee gegevens over woningen binnen een bepaald gebied bekeken kunnen worden. Er kunnen overzichten gemaakt worden van bijvoorbeeld het aantal woningen, gemiddelde WOZ-waarde, verdeling koop/huur, en de leeftijdsopbouw binnen het gebied.

MetadataProcessing Tool

Met de MetadataProcessing Tool kan metadata in een File Geodatabase bewerkt worden buiten ArcGIS om. Tijdrovende en complexe beheertaken kunnen eenvoudig, efficiënt en reproduceerbaar worden uitgevoerd.