Inventarisatiegegevens van flora en fauna

Bij It Fryske Gea worden inventarisatiegegevens beheerd die door medewerkers en vrijwilligers verzameld zijn. Het betreft met name inventarisaties van flora en fauna in gebieden die beheerd worden door It Fryske Gea.

 

Een reeds bestaande database is door ARIS geherstructureerd en omgezet naar MS-Access. Om de gegevens gebruiksvriendelijk te kunnen invoeren is een applicatie gebouwd die gebruik maakt van een MapObjects viewer om puntgebonden gegevens op de kaart te plaatsen en te bekijken.

 

Inventarisatiegegevens van flora en fauna

 

Met de applicatie worden naast de inventarisaties ook vergunningen bijgehouden die mensen nodig hebben om de gebieden te mogen betreden.

De applicatie is als maatwerk ontwikkeld in opdracht van It Fryske Gea.