Vastgoedviewer voor havenbedrijf

Bij Groningen Seaports is oorspronkelijk een webmapping applicatie ontwikkeld waarmee de vastgoedinformatie van de zeehavens van Delfzijl en Eemshaven op een inzichtelijke manier opgevraagd kan worden.

 

Deze informatie bestaat o.a. uit:

  • Kadastrale gegevens.
  • Bestemmingsplannen.
  • Bouwtekeningen.
  • Kabels en leidingen.
  • Vergunningen.
  • Contracten.

Vanuit de kaart is informatie op te vragen over de diverse objecten. De opgevraagde informatie kan vervolgens weer doorverwijzen naar (gescande) brieven, vergunningen, contracten en bouwtekeningen. Geautoriseerde gebruikers kunnen tevens gegevens wijzigen of toevoegen.
Groningen Seaports: foto van haven

De oorspronkelijke applicatie was gebouwd in een Windows omgeving op basis van Internet Information Server (IIS) en Active Server Pages (ASP). Door ARIS is de applicatie gemigreerd naar een Linux omgeving op basis van Apache webserver en PHP.

Sinds de migratie naar Linux zijn er een aantal functionaliteiten toegevoegd:

  • Intekenen polygonen.
  • Boomstructuur in kaartlagenselectie.
  • Stuurtabellen voor te tonen thema's en lagen.
  • Zoekfunctionaliteit.

Via de vastgoedviewer kunnen gebieden ingetekend worden voor het plaatsen van opmerkingen (redlining) of het aangeven van mogelijke bestemmingen.
Boomstructuur in kaartlagenselectie

 

 

De vastgoedviewer is uitgebreid met een boomstructuur voor de kaartlagenselectie. Aanleiding hiervoor was het onderdeel Kabels en Leidingen, dat uit een grote hoeveelheid lagen bestaat (verschillende soorten kabels/leidingen van diverse eigenaren). Om grote aantallen kaartlagen overzichtelijk te kunnen presenteren is de boomstructuur aangebracht.
Stuurtabellen voor te tonen thema's en lagen

De beheerder kan gemakkelijk de inhoud van de vastgoedviewer wijzigen. Door gebruik te maken van stuurtabellen kunnen bijvoorbeeld extra kaartlagen worden toegevoegd zonder dat daarvoor de web-applicatie aangepast hoeft te worden. Ook wordt geregeld welke kaartlagen bij een bepaald thema of kaartbeeld horen en van welke lagen de attribuutgegevens in lijstvorm getoond mogen worden.
Zoekfunctionaliteit

Via het zoeken op basis van kadastrale of adresgegevens kan direct ingezoomd worden naar de betreffende locatie.

De data is opgeslagen in PostgreSQL/PostGIS (administratieve en geografische data) en PDF (documenten en tekeningen).

Voor deze toepassing is gebruik gemaakt van UMN MapServer, PHP, HTML en JavaScript.

Het onderhoud en het ontwikkelen van uitbreidingen van de Intranet applicatie Vastgoedviewer wordt in opdracht van Groningen Seaports uitgevoerd en is alleen on-line beschikbaar voor de betrokken klant.