PROLIS: Productie Logistiek Informatie Systeem

PROLIS is primair gemaakt voor de voortgangsbewaking van een rapport. PROLIS bestaat uit twee onderdelen, een beheerdersmodule en een gebruikersdeel. De beheerdersmodule van de applicatie is op maximaal één werkplek beschikbaar. Met deze module kunnen diverse aangeleverde bestanden worden opgeslagen en de voortgang van een rapport worden bijgehouden en bekeken. Het is mogelijk diverse formaten bestanden op te slaan: Word documenten, grafieken, afbeeldingen, kaarten, etcetera.

 

Met behulp van de beheerdersmodule van PROLIS kunnen HTML pagina's worden gegenereerd, waardoor gebruikers (projectmedewerkers) via Internet de voortgang van het rapport kunnen bekijken. PROLIS is op dit moment alleen operationeel in een afgeschermde omgeving.

 

Gebruikersinterface van PROLIS

 

De gebruikersinterface van PROLIS is ontwikkeld in Delphi en draait onder Windows 95 en NT.

De applicatie is ontwikkeld in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO).