Internetdatabase Symbolisatie TOPvectorproducten

Alle punten, lijnen en vlakken die in de kaarten van de TOPvector serie van de Topografische Dienst zijn te vinden hebben een vaste manier van symbolisatie. De systematiek die achter deze symbolisatie zit is door ARIS in een datamodel gezet. De database zal voor de gebruikers van de TOPvector producten via een website geraadpleegd kunnen worden.

 

Binnen de website kan op verschillende manieren worden gezocht naar symbolisaties, op een manier die de systematiek duidelijk naar voren brengt.

 

Symbool selecteren

 

De TOPvector serie kan door verschillende softwarepakketten worden gebruikt (bijv. ArcGIS, AutoCAD, Freehand). Iedere gebruiker van de TOPvector serie kan naar believen een legenda maken. Om een platform te bieden voor uitwisseling van legenda's is er een tweede gedeelte van de website waar legendafiles kunnen worden gedownload. Nieuwe legendafiles kunnen worden opgestuurd naar de sitebeheerder, die ze op de website beschikbaar kan stellen.

Een apart gedeelte om de site te beheren is alleen toegankelijk voor beheerders.

De website draait onder Internet Information Server (IIS) met ASP-JavaScript.

De applicatie is ontwikkeld in opdracht van de Topografische Dienst Kadaster, op initiatief van het OGT (Overlegorgaan Gebruikers TOPvector produkten).

De applicatie is via het Kadaster beschikbaar gesteld.