Milieubalans, Milieuverkenning, Natuurbalans en Natuurverkenning

De afgelopen jaren is ARIS betrokken geweest bij de productie van de Milieubalans, Milieuverkenning, Natuurbalans en Natuurverkenning.


 

Tot de werkzaamheden van ARIS behoorden:

  • GIS-analyses in ArcInfo
  • Productie van kaarten en grafieken voor presentatie van analyse-resultaten met GeoView en ChartView
  • Opslaan van geodatasets en meta-informatie in GeoBase
  • Begeleiding van gegevensuitwisseling met andere betrokken instituten en bedrijven

Een voorbeeld van een uitgevoerde analyse is een overlay tussen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en verdrogingsprojecten. Deze analyse diende om de ligging te kunnen weergeven van verdrogingsprojecten in relatie tot de EHS.

 

Natuurbalans

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van het RIVM/MNP.