Voorbereiding Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

Ondersteuning bij de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

 

Door het RIVM zijn berekeningen uitgevoerd ten behoeve van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. ARIS heeft ten behoeve van de rapportage van deze berekeningen de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • GIS-analyses in ArcInfo
  • Productie van kaarten voor presentatie van analyse-resultaten met GeoView
  • Opslaan van geodatasets en meta-informatie in GeoBase
  • Begeleiding van gegevensuitwisseling met andere betrokken instituten en bedrijven

 

Vijno


De werkzaamheden zijn uitgevoerd voor het RIVM in opdracht van de Rijksplanologische Dienst met gebruik van ArcInfo en GeoView.