Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen

Het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) is een centrale database met gegevens over gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze database wordt door het RIVM beheerd en ontsloten d.m.v. een internet en webmapping applicatie. Het invoeren van zowel administratieve als geografische gegevens vindt plaats via het internet.

 

ARIS heeft een deel van de testwerkzaamheden verzorgd, grotendeels uitgevoerd met de automatische testtool WinRunner van Mercury Interactive.

 

Testen van RRGS

 

Door het gebruik van WinRunner is het mogelijk om structureel de applicatie te testen. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Testen op juiste invoercontrole (bijv. numeriek, datum)
  • Controle of ingevoerde gegevens ook weer bij raadplegen teruggelezen kunnen worden
  • Uitvoeren van exact dezelfde tests op verschillende browser versies
  • Herhalen van eerdere uitgevoerde tests na wijzigingen in de applicatie (regressietest)

De ondersteuning is geleverd in opdracht van VROM en het RIVM.

Naast het technisch/functioneel testen van applicaties worden door ARIS ook geautomatiseerde stresstests uitgevoerd.

Op het RRGS is een stresstest (loadtest) uitgevoerd met behulp van het OpenSource testtool Apache JMeter. De tests hebben voornamelijk betrekking gehad op het raadplegen van administratieve en geografische informatie via de website (gevoed door een Oracle database en een ArcIMS webservice).