Kaderrichtlijn Water

Het uitvoeren van haalbaarheidsstudies zoals de studie in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) / Water Frame Work Directive (WFD) voor het stroomgebied van de Rijn.

 

Binnen deze studie is de haalbaarheid onderzocht van het maken van gebiedsdekkende kaarten ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW) / Water Frame Work Directive (WFD) van de EU. De studie betreft het gehele stroomgebied van de Rijn en beslaat daardoor delen van met name Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. Onderzocht is welke eisen gesteld moeten worden aan de data (rivier netwerk, grondwater, stroomgebieden, landgebruik etc.) en wat voor handelingen nodig zijn om tot een gebiedsdekkend compleet en correct bestand te komen. Daarnaast omvat het onderzoek ook de mogelijkheden van (meta-)data opslag en een op internet gebaseerd informatiesysteem.

 

 

De studie is samen met ahu AG - Wasser Boden Geomatik uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie en het RIZA.