Open Source oplossingen

ARIS heeft meer dan 10 jaar ervaring met het ontwerpen en bouwen van GIS-applicaties voor intranet of internet toepassingen. Veel internet GIS-applicaties maken gebruik van de Open Source software UMN Mapserver, al of niet in combinatie met OpenLayers. ARIS heeft tevens ervaring met het gebruik van verschillende OpenGIS standaards.

De ontwikkelingen op het gebied van webmapping software zijn de afgelopen jaren snel gegaan. Door de opkomst van Google Maps, OpenLayers en Geoserver zijn webmapping applicaties gebruiksvriendelijker geworden en zijn er meer mogelijkheden voor de opslag van geodata en het serveren van webservices. Ook zijn simpele viewers met deze software eenvoudig te maken.

Een kleine selectie uit onze portfolio van maatwerk applicaties:

  • Vastgoedviewer voor havenbedrijf
    Bij Groningen Seaports is een webmapping applicatie ontwikkeld waarmee de vastgoedinformatie van de zeehavens van Delfzijl en Eemshaven op een inzichtelijke manier opgevraagd kan worden.
  • Milieu Informatie Systeem voor Milieudienst
    In opdracht van DCMR Milieudienst Rijnmond heeft ARIS de MiRO webmapping applicatie gemaakt. Deze GIS applicatie is voor intern gebruik en speciaal ontwikkeld voor vergunningverleners, handhavers en adviseurs bij ruimtelijke plannen.
  • Veluweloop Routebrowser
    Het derde lustrum van ARIS was aanleiding om de interactieve routebrowser voor de Veluweloop een forse facelift te geven met moderne hulpmiddelen zoals MapFish, OpenLayers en Google Maps.

Voor het ontwikkelen van applicaties maken we gebruik van diverse ontwikkel-omgevingen.

Een uitgebreider overzicht van onze projecten is te vinden onder Diensten.

Open Geo Groep

ARIS is lid van de Open Geo Groep