Genereren bestanden voor ArcPad-veldmodule

Genereren van bestanden voor een ArcPad-veldmodule met ModelBuilder en Python in ArcGIS.

 

Elk jaar wordt door of in opdracht van provincie Drenthe in één of meerdere gebieden een Flora-, Fauna- en Vegetatiekartering uitgevoerd. Deze kartering wordt uitgevoerd met een ArcPad veldmodule. Voor het uitvoeren van deze karteringen is het onderzoeksgebied opgesplitst in verschillende deelgebieden die geïnventariseerd moeten worden. Voor elk deelgebied moet een set data aangemaakt worden voor ArcPad. Deze data bestaat o.a. uit de lijnen en vlakken die geïnventariseerd moeten worden en de topografie om te dienen als achtergrond.

Door ARIS is in opdracht van de provincie Drenthe in ArcToolBox een toolbox gemaakt met scripts, tools en modellen waarmee de hele procedure geautomatiseerd kan worden doorlopen.

 

Genereren bestanden voor ArcPad veldmodule

 

De procedure zelf is geschreven in Python, verdeeld over een drietal scripts. Deze scripts worden aangestuurd vanuit een model (Modelbuilder) dat weer als tool kan worden aangeroepen in ArcToolbox.

Voor twee bewerkingen zijn speciale geoprocessing tools gemaakt: Het opsplitsen van lijnen in gelijke delen en het exporteren van de layers naar ArcPad-bestanden (de standaard ArcPad-extensie voor het exporteren van layers kan niet vanuit Python en Modelbuilder worden aangestuurd). Deze geoprocessing tools zijn ontwikkeld met ArcObjects in VB.Net.