Procesketen-beheerssysteem ten behoeve van het "Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging"

Een procesketen-beheerssysteem waarin verschillende (eco-)hydrologische modellen gekoppeld zijn en van waaruit deze modellen aangestuurd kunnen worden voor het doorrekenen van verdrogingsscenario's. Door middel van dit systeem kunnen gebruikers, met name waterbeheerders, eenvoudig, efficiënt en reproduceerbaar van de betreffende modellen gebruik maken.

 

De volgende modellen en programma's zijn in de keten opgenomen:

 

  • DuFlow: oppervlakte water model
  • ModFlow: grondwater model
  • MicroFem: grondwater model
  • DemNat-Lite: hydro-ecologisch model
  • Bodep: agrohydrologisch model
  • ModuFlow: koppeling tussen ModFlow en DuFlow
  • Processing ModFlow: pre-processor voor ModFlow
  • Surfer: interpolatie en viewer

Verder is een groot aantal conversieprogramma's in de keten toegevoegd.

Het systeem is ontwikkeld voor STOWA en RIZA en is gebouwd m.b.v. Delphi, ArisFlow en XYwin. Een demonstratieversie wordt verspreid onder waterbeheerders.

 

Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging

 

Hierboven wordt een deel van de Delphi gebruikersinterface getoond, samen met de volledige procesketen in ArisFlow. In ArisFlow is de complete procesketen met bestanden, modellen, conversie-programma's en andere programma's en scripts gedefinieerd. ArisFlow controleert of bestanden en processen nog up-to-date zijn of (opnieuw)uitgevoerd moeten worden. De executie van programma's wordt automatisch vanuit ArisFlow verzorgd. In de meest rechtse schermafdruk is te zien dat een deel van de keten nog niet up-to-date (rood) is.