Beslissingsondersteunend systeem: STONE

STONE is gemaakt voor het berekenen van het meststoffentransport vanuit de landbouw naar de compartimenten grondwater, oppervlaktewater en lucht. De gebruikers kunnen via intranet scenario's maken, op de server doorrekenen en de resultaten visualiseren. Er is gebruik gemaakt van drie bestaande modellen.

 

Er is gebruik gemaakt van een client-server opzet waarbij de communicatie tussen de Grafische User Interface (GUI) en de Stone Model Interface (SMI) verloopt via het Internet/Intranet. De modellen en conversieprogramma's worden aangestuurd via API's.

 

Stone

 

Het systeem is ontwikkeld in opdracht van RIZA, RIVM en DLO Staring Centrum en is in samenwerking met Geodan gebouwd m.b.v. Delphi, C++ en Paradox. De inzet van ARIS bestond voornamelijk uit het maken van de model-interface (SMI), bijbehorende scenario database, de opzet van de API, en het bouwen van een deel van de conversie programma's.