Reproduceerbaar kaarten maken: GeoView

Door een strikte scheiding van kaartopmaak, kaartinhoud en uitvoer is het mogelijk een geografisch bestand op eenvoudige en efficiënte wijze met verschillende opmaak weer te geven op het beeldscherm. Tevens kan er een plot of file worden gemaakt.

 

Op basis van parameterfiles wordt een AML gegenereerd die in ArcPlot verwerkt wordt tot een kaart.

 

GeoView voorbeeld

 

GeoView was oorspronkelijk een door het RIVMgemaakte AML applicatie. Door ARIS zijn de reeds bestaande concepten verder uitgewerkt en verwerkt tot een applicatie die voor het grootste deel uit C++ code bestaat.

GeoView is voor het RIVM ontwikkeld in een omgeving bestaande uit:C++, lex, yacc, Ingres, ArcInfo ODE en AML. Behalve bij het RIVMwordt GeoView ook gebruikt bij de Provincie Utrecht en het Staring Centrum op verschillende Unix-systemen en op PC's met Windows NT.

GeoView is ook beschikbaar als ArcMap extensie