DALIS: Data Logistiek Informatie Systeem

Jaarlijks wordt er door het Interprovinciaal Overleg een Interprovinciale Monitoringrapportage gemaakt. Een projectgroep coördineert de voortgang van het project en zorgt voor de uiteindelijke oplevering van het rapport. DALIS is een applicatie waarmee gewaarborgd kan worden dat van een reeds gemaakte rapportage ook de bijbehorende bestanden met beschrijving voor latere rapportages beschikbaar zijn.

 

DALIS bestaat uit drie delen:

  • De invoermodule, een standalone applicatie waarmee verschillende gebruikers datasets kunnen beschrijven in metabestanden en klaarzetten voor verzending naar de beheerder;
  • De beheermodule, een standalone applicatie waarmee de beheerder de binnengekomen metabestanden kunnen verwerken en gereedmaken voor de eindgebruikers;
  • De zoekmodule, een webapplicatie waarmee binnen de beschreven metadata op basis van verschillende kenmerken kan worden gezocht naar datasets.

De DALIS invoer module

 

De invoermodule genereert een XML-bestand. De hierin gebruikte velden zijn een subset van de Europese Metadata Norm. Hierbij kunnen onder meer een titel, samenvatting, bewerkingen, bronhouder van het te beschrijven document worden opgenomen. In de beheermodule worden deze XML-bestanden gecontroleerd en per project gegroepeerd. Tevens worden er indexbestanden aangemaakt. Vanuit de beheermodule worden de bestanden naar een centrale plaats (bijvoorbeeld een webserver) gekopiëerd. Met de zoekmodule kan er op combinaties van de ingevoerde velden worden gezocht.

De invoer- en de zoekmodule zijn ontwikkeld in Visual Basic en draaien onder Windows 95/98 en NT/2000.

De zoekmodule is geheel web-georienteerd. In verband met de ondersteuning voor XML draait de zoekmodule binnen Internet Explorer 5 of hoger. Voor de zoekfunctie wordt gebruik gemaakt van javascript, waarbij de XML-bestanden met behulp van het Document Object Model (DOM) doorzocht worden.

 

De DALIS zoek module

 

Voor het bekijken van GIS-bestanden is de Internet Mapping applicatie WebMap Dalis gemaakt.

De applicatie is ontwikkeld in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en is alleen beschikbaar voor betrokkenen.