Reproduceerbaar kaarten maken met ArcMap: GeoView

De succesvolle applicatie GeoView voor ArcInfo Workstation, oorspronkelijk geschreven in o.a. C++ en AML, is opnieuw gebouwd met behulp van Delphi en ArcObjects voor gebruik in de ArcGIS Desktop omgeving.

 

Net als in voorgaande versies van GeoView wordt ook hier een strikt onderscheid gemaakt tussen layout en inhoud. Layout en inhoud worden in aparte bestanden opgeslagen.

Voor de kaartinhoud wordt gebruik gemaakt van XML als opslagformaat. Hierdoor kan de kaartinhoud met een XML editor worden bewerkt, men hoeft dus niet speciaal ArcView op te starten. Ook kan informatie uit kaartbestanden m.b.v. een stylesheet in een webbrowser worden getoond.

 

GeoView 8

 

Aan ArcMap wordt een GeoView tabblad toegevoegd waarop de diverse kaartelementen, zoals Titel en Legenda, overzichtelijk staan weergegeven. Op deze manier kan de inhoud van de kaart eenvoudig worden aangepast.

GeoView voor ArcMap is gemaakt in opdracht van het Milieu en Natuur Planbureau.