ArcGIS oplossingen

Voor het ontwikkelen van maatwerk GIS-applicaties maakt ARIS gebruik van 'State of the Art' GIS-software ArcGIS van ESRI, de wereld marktleider op het gebied van GIS. De producten van ESRI gelden als standaard binnen veel ministeries en provincies in Nederland.

Voorbeelden van maatwerk GIS-applicaties ontwikkeld door ARIS:

  • Provinciale en Rijks IMRO Applicatie
    In het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het vanaf 1 januari 2010 verplicht alle nieuwe ruimtelijke plannen digitaal te ontwerpen en digitaal beschikbaar te stellen. Een hulpmiddel hierbij is de invoerapplicatie PRIMA dat bij alle provincies in gebruik is.
  • Reproduceerbaar kaarten maken met ArcMap: GeoView
    GeoView is een ArcGIS Desktop applicatie waarin onderscheid gemaakt wordt tussen de inhoud en de layout van de kaart. Daardoor is het mogelijk een geografisch bestand op eenvoudige en efficiënte wijze met verschillende opmaak weer te geven.
  • Begrenzing Bebouwd Gebied
    In opdracht van het ministerie van VROM is de begrenzing van het bebouwd gebied bepaald met behulp van ArcGIS Modelbuilder en Python.

Voor het ontwikkelen van applicaties maken we gebruik van diverse ontwikkel-omgevingen.

Een uitgebreider overzicht van ons portfolio is te vinden onder Diensten.

Naast het ontwerpen en bouwen van maatwerk-oplossingen biedt ARIS ook een aantal kant-en-klare producten aan, die een uitbreiding vormen op de standaard ArcGIS-functionaliteit. Vanwege het internationale karakter van deze producten worden deze aangeboden via onze Engelstalige Downloads pagina

ArcGIS Gebruikersgroep Nederland

ARIS is lid van de ArcGIS Gebruikersgroep Nederland