GIS-projecten

Conversie AML naar Python

Met ArcGIS 10.1 is een einde gekomen aan de beschikbaarheid van ArcInfo Workstation bij een ArcGIS installatie. Bestaande AML's kunnen dan dus niet meer gebruikt worden. Het kan de moeite lonen om AML-scripts om te zetten naar Python-scripts zodat bestaande processen ook in de nieuwe ArcGIS omgeving uitgevoerd kunnen worden.

Genereren bestanden voor ArcPad-veldmodule

Genereren van bestanden voor een ArcPad-veldmodule met ModelBuilder en Python in ArcGIS.

Pan-European State of the Environment

Ondersteuning bij een europees project.

Begrenzing Bebouwd Gebied

Model voor het bepalen van de begrenzing van het bebouwd gebied op basis van het bodemgebruik en de verharding met Modelbuilder en Python in ArcGIS 9.3.1.

Milieubalans, Milieuverkenning, Natuurbalans en Natuurverkenning

De afgelopen jaren is ARIS betrokken geweest bij de productie van de Milieubalans, Milieuverkenning, Natuurbalans en Natuurverkenning.